SFS 2017:1329 Förordning om ändring i förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.