SFS 2017:1330 Förordning om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.