SFS 2017:1332 Förordning om ändring i förordning (1994:1162) om skeppsmätning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.