SFS 2017:1333 Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.