SFS 2017:1343 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.