SFS 2017:380 Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.