SFS 2017:384 Förordning om ändring i förordningen (2015:152) med instruktion för Svenska institutet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.