SFS 2017:389 Lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.