SFS 2017:392 Förordning om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.