SFS 2017:393 Förordning om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.