SFS 2017:580 Lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.