SFS 2017:584 Lag om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.