SFS 2017:586 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.