SFS 2017:587 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.