SFS 2017:591 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.