SFS 2017:592 Lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.