SFS 2017:596 Lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.