SFS 2017:597 Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.