SFS 2017:598 Förordning om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.