SFS 2017:599 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.