SFS 2018:28 Lag om ändring i vallagen (2005:837)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.