SFS 2018:1380 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.