SFS 2018:1389 Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:1096) om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.