SFS 2018:1392 Lag om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.