SFS 2018:1398 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.