SFS 2018:1502 Förordning om ändring i patientdataförordningen (2008:360)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.