SFS 2018:1506 Förordning om ändring i förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.