SFS 2018:1510 Förordning om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.