SFS 2018:1511 Förordning om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.