SFS 2018:1515 Förordning om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.