SFS 2018:1516 Förordning om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.