SFS 2018:1552 Förordning om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.