SFS 2018:1580 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2019
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.