SFS 2018:1582 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.