SFS 2018:1583 Förordning om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.