SFS 2018:1588 Förordning om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.