SFS 2018:1589 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.