SFS 2018:1591 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.