SFS 2018:1592 Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.