SFS 2018:1594 Förordning om bidrag till kommuner för kostnader för flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.