SFS 2018:1595 Förordning om upphävande av kungörelsen (1967:558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.