SFS 2018:1596 Förordning om upphävande av förordningen (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.