SFS 2018:1597 Förordning om upphävande av förordningen (1983:687) om återbetalning av lån för anskaffning av studentkårlokaler m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.