SFS 2018:1598 Förordning om upphävande av förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.