SFS 2018:1621 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.