SFS 2018:1625 Lag om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.