SFS 2018:1630 Lag om upphävande av lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.