SFS 2018:1876 Förordning om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.