SFS 2018:1942 Förordning om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.