SFS 2018:1943 Förordning om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.